Buitengewone Algemene Vergadering

Buitengewone Algemene Vergadering

Zaterdag 19/09/2020 om 14:00 voor het goedkeuren van de nieuwe statuten (wegens corona via videoconferentie).

Omdat de vzw-wetgeving is veranderd, en we een nieuw officieel adres krijgen, moeten nieuwe statuten worden
goedgekeurd. Om de statuten te kunnen wijzigen moet er een ⅔
meerderheid zijn van de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden
om de nieuwe statuten goed te keuren. Op de algemene vergadering van 29
augustus 2020 was er geen ⅔ aanwezigheid van de effectieve leden,
vandaar deze 2e vergadering.


Als u de vergadering wil bijwonen, gelieve een e-mail te sturen naar info@wikimedia.be.
Meer informatie

Nederlands