Algemene Vergadering over het boekjaar 2016

Wikimedia België vzw (WMBE)
Ondernemingsnummer BE 0563.775.480

Het Bestuur van Wikimedia België is verheugd alle leden uit te nodigen voor de Jaarlijkse algemene vergadering voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, die zal doorgaan op zaterdag 28 januari 2017 om 13:00 in de

WTC Toren 1 - 25e verdieping (Office "Constant")
Boulevard Albert II / Koning Albert II-laan 30
B-1210 Brussel

De agenda van de vergadering is als volgt:

  1. Overzicht van de afgelopen activiteiten
  2. Financieel verslag
  3. Kwijting van het bestuur
  4. Verkiezing van nieuwe bestuursleden
  5. Geplande projecten en activiteiten

Kandidaat bestuursleden moeten zich kenbaar maken via admin@wikimedia.be ten laatste op 18 januari 2017.

Zie onze verenigingswiki voor de volledige agenda.
Nederlands